Lotgenotencontact

Er bestaan verschillende soorten familieorganisaties die zich richten op familieleden van jeugdigen met een bepaalde psychiatrische ziekte. De familieorganisaties organiseren bijeenkomsten voor lotgenoten om informatie te geven en uit te wisselen. Daarnaast is er ook vaak de mogelijkheid voor persoonlijke ondersteuning: telefonische hulp of individuele belangenbehartiging. 

Nuttige websites

www.balansdigitaal.nl
Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, onder meer ADHD, dyslexie en PDD-NOS.

www.autisme.nl
De belangenvereniging voor mensen met autisme en hun naasten.

www.adfstichting.nl
Landelijke stichting voor mensen die hinder ondervinden van angst, dwang of fobie of lijden aan een angststoornis. Is ook toegankelijk voor betrokkenen.

www.stichtingborderline.nl
Landelijke organisatie voor mensen met psychische klachten. 

www.wijzijnmind.nl
Landelijke stichting voor mensen met een depressie en hun direct betrokkenen.

www.kopstoring.nl
Organisatie voor jongeren met een ouder met psychische of verslavingsproblemen. 

www.lfb.nu
Landelijke belangenorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.

www.naasteninkracht.nl
Organisatie voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

www.helpmijndierbareisverslaafd.nl
Organisatie voor naasten van mensen met een verslaving.

www.buropuur.nl
Organisatie voor naasten van mensen met een eetstoornis.

www.weet.info
Landelijke patiëntenvereniging voor eetstoornissen.

www.nee-eten.nl
Vereniging voor ouders van en professionals die te maken hebben met kinderen met chronische voedingsproblemen.

www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl
Website over huiselijk geweld en (kinder)mishandeling en wat te doen bij een vermoeden daarvan.

www.113.nl
Landelijke organisatie voor preventie van suïcide.

www.labyrint-in-perspectief.nl
Stichting voor naasten van mensen met psychische of psychiatrische problemen en die, doordat ze overbelast raken, zelf ook hulpvrager worden of dreigen te worden. 

Direct hulp nodig?