Wanneer kan Kinnik u helpen?

Opgroeien en opvoeden gaat niet altijd zonder problemen. Het is voor ouders niet altijd makkelijk om het gedrag en de emoties van hun zoon of dochter te begrijpen. Veel problemen verdwijnen gelukkig vanzelf. Wanneer problemen erger worden en een belemmering zijn voor het dagelijks leven, is het goed om hulp te zoeken.  

Hulp uit de omgeving 

Het is belangrijk dat problemen goed behandeld worden, waar het kan met behulp van de omgeving.  Soms kan school de ondersteuning bieden die nodig is, bijvoorbeeld door een intern begeleider of een schoolpsycholoog. Bij de gemeente kunt u ook terecht met uw vragen en zorgen over de psychische gezondheid van uw kind. Zij kunnen u en uw gezin ondersteunen maar ook begeleiden naar meer gespecialiseerde zorg. Veel problemen kunnen ook behandeld worden door de huisarts of praktijkondersteuner (POH-GGZ). 

Hulp van Kinnik 

Wanneer de problemen blijven en hulp uit de omgeving niet voldoende is, kan Kinnik helpen. De behandelaren van Kinnik kunnen behandeling bieden bij verschillende psychische problemen, zowel bij lichte (basis GGZ) als zwaardere (gespecialiseerde GGZ) problemen. Vaak hebben psychische problemen veel invloed op het leven van uw kind. Uw zoon of dochter heeft bijvoorbeeld meer moeite met naar school gaan, het aangaan van sociale contacten of het functioneren binnen het gezin. Het kan ook zijn dat uw kind erg somber of angstig is of iets heel ergs heeft meegemaakt. 

Weet u niet goed wat er met uw kind aan de hand is? Lees hieronder meer over psychische stoornissen en problemen die kinderen kunnen ervaren en waarvoor ze bij Kinnik aangemeld kunnen worden. Kijk op Kenniscentrum kind en jeugdpsychiatrie voor meer informatie over deze psychische stoornissen en problemen.

-    ADHD
-    Autismespectrumstoornissen (ASS) 
-    Angststoornissen 
-    Depressie 
-    Gedragsstoornissen 
-    Traumagerelateerde stoornissen 
-    Eetstoornissen
-    Emotie regulatie problemen
-    Psychotische stoornissen 
-    Opvoedproblemen 
-    Schoolverzuim 
-    Dwang en tics 
-    Slaapstoornis 
-    Suïcidaliteit 
-    Gezinsproblemen 
-    Hele jonge kinderen met psychische problemen 
-    Kindermishandeling  
-    Crisis 

Direct hulp nodig?