Suïcidepreventie

Mensen die aan zelfdoding denken hebben hier meestal gemengde gevoelens over. Eigenlijk wil vrijwel niemand alleen maar dood. De meeste mensen willen vooral rust, er even niet zijn, ontsnappen aan de moeilijkheden. En vooral: zo niet verder leven. Wij vinden dat niemand het verdient om eenzaam en radeloos te sterven. We zetten onze kennis en ervaring daarom volop in om het aantal suïcides te verlagen. 

Suïcidepreventie: de speerpunten

Sinds 2004 werkt GGZ Friesland, waar Kinnik onderdeel van uitmaakt, hard aan het terugdringen van het aantal suïcides. De werkgroep suïcidepreventie heeft de afgelopen jaren bijvoorbeeld trainingen ontwikkeld voor medewerkers binnen en buiten GGZ Friesland.

Eerste Hulp Bij Suïcide (EHBS)
Een belangrijke training is de Eerste Hulp Bij Suïcide (EHBS). Deze training wordt in verschillende varianten gegeven en is bestemd voor alle medewerkers binnen GGZ Friesland. Daarnaast is er de zogeheten gatekeeperstraining waarmee suïcidaliteit beter wordt herkend, waardoor gerichter verwezen kan worden naar adequate zorg.

Vanzelfsprekend kunnen andere organisaties ook bij ons trainen en zo hun voordeel doen met onze ervaring op dit gebied. In onderlinge afstemming kunnen we op maat een training aanbieden die past bij die organisatie.

We werken samen met nabestaanden en zorgprofessionals uit de regio, zoals huisartsen, politie en medewerkers van de verslavingszorg. De regie op deze samenwerking ligt bij GGD Fryslân onder de naam Supranet Community.

Landelijk hebben we ons aangesloten bij 113 Zelfmoordpreventie en werken we onder de naam Supranet GGZ aan het delen van kennis en best practices. Daarnaast werken we samen met GGZ Nederland. Op deze manier leren we van elkaar en doen we alles wat we kunnen om zelfdoding zo veel als mogelijk te voorkomen. 

Worstelt u zelf met suïcidale gedachten of kent u iemand in uw omgeving? Neem dan direct contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113. 

Direct hulp nodig?