Aanmelden en wachttijden

Een huisarts, POH GGZ, jeugdarts, medisch specialist (kinderarts, psychiater), Veilig Thuis, de rechter, jeugdbescherming en jeugdreclassering en het wijk- of gebiedsteam van de gemeente kunnen kinderen en jongeren tot 18 jaar doorverwijzen naar Kinnik.

Voor vragen, consultatie en aanmeldingen, kunt u contact opnemen via tel. 058-2678999 of info@kinnik.nl. Voor het verwijzen van een kind of jongere kunt u gebruikmaken van Zorgdomein. U vindt Kinnik bij kinderen/jeugd (jonger dan 18 jaar) onder GGZ Friesland.

Wachttijden

Het is van belang dat Kinnik jongeren en kinderen met psychische klachten zo snel mogelijk helpt. Daarom kijken we voortdurend hoe we de wachttijden nog meer kunnen terugbrengen.

De actuele wachttijd van de zorg bij Kinnik Heerenveen is 9 weken, bij Kinnik Drachten 13 weken en bij Kinnik Leeuwarden 3 weken. 

Direct hulp nodig?