Beeldende therapie

Een ervaringsgerichte therapie voor kinderen en jongeren die belemmerd worden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling, een laag zelfbeeld hebben, zich schamen voor het tonen van gevoelens, nog onvoldoende verbale vaardigheden hebben om gevoelens te uiten, zichzelf veel richten op ouders, sterke controle willen hebben, heel perfectionistisch zijn. Doelen van kinderen en jongeren kunnen gericht zijn op het ontdekken van (nieuwe) gedachten en gevoelens en eigen mogelijkheden, adequaat leren ruimte in te nemen, minder angst om contact te maken, ontdekken, verdragen en uiten van gevoelens, controle loslaten, ontdekken van eigenheid en vergroten van het zelfbeeld. De nadruk ligt op het experimenteren met materiaalomgang en vormgeving en beleven in het hier en nu. 

Direct hulp nodig?