Mentaliseren Bevorderende Therapie voor Adolescenten (MBT-A)

MBT-A is onderdeel van de poli+ behandeling. MBT-A is een intensieve behandeling die bestaat uit wekelijks groepstherapie, wekelijks individuele psychotherapie, wekelijks sociotherapie (de eerste 3 maanden) en tweewekelijks systeemtherapie. MBT-A is geïndiceerd voor jongeren van 15 tot 23 jaar die vastlopen in de ontwikkeling van hun persoonlijkheid. Deze jongeren lopen op meerdere terreinen in hun leven vast en hebben al meerdere behandelingen gevolgd zonder het gewenste resultaat. Doelen zijn het verminderen van klachten, het beter herkennen, begrijpen en verwoorden van wat je voelt en wat je denkt zodat je meer grip op je emoties en impulsen krijgt. Beter begrijpen van je gedrag en dat van anderen en de achterliggende bedoelingen en emoties.

Klik hier om de folder van MBT-A te bekijken.

Direct hulp nodig?