Psychomotorische therapie (PMT)

Impulscontrole

Voor kinderen en jongeren die impulsief zijn en/of boosheid laten zien, mogelijk passend bij de ADHD of ASS-problematiek. De training is in de PMT-zaal, gebaseerd op het protocol Remweg. Het is de bedoeling dat er een vaste ouder mee komt, tevens worden er huiswerkopdrachten meegegeven.

Egoversterking

Middels bewegingsactiviteiten krijgen kinderen inzicht in zichzelf, kwaliteiten en eigen handelen, met als hoofddoel het zelfvertrouwen te versterken. Er wordt stil gestaan bij STERK (samen, trots, emoties, rotproblemen oplossen en kijken wat ik kan).

I wanna BBBB me

Middels bewegingsactiviteiten krijgen jongeren zicht op lichaamssignalen en emoties (BBBB). Daarnaast staat het reguleren van emoties centraal. Er wordt gebruik gemaakt van de theorie van TEC (training emotionele competenties).

Procesgerichte PMT

Ervaringsgerichte en inzichtgevende groepstherapie waarbij doelen rondom sociale interactie centraal staan. Er wordt stil gestaan bij de rol die iemand aanneemt, welke invloed je hebt op de ander, welke invloed de ander heeft op jou en hoe je je verhoudt naar een ander (ben je bijvoorbeeld leidend of volgend). Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met nieuwe rollen. Er wordt gereflecteerd op gedachten en gevoelens die opgeroepen worden, waardoor er meer zicht wordt verkregen op de eigen identiteit. Er wordt inzichtgevend gewerkt (reflectievermogen is vereist). Het is passend voor jongeren met stemmings-, angst- en persoonlijkheidsproblematiek.

Jungle power

Ervaringsgerichte groepstherapie voor kinderen waarbij doelen rondom sociale interactie centraal staan. Er wordt stil gestaan bij de rol die iemand aanneemt, welke invloed je hebt op de ander, welke invloed de ander op jou heeft en hoe je je verhoudt naar een ander (ben je bijvoorbeeld leidend of volgend). De dieren van de Axenroos (Roos van Leary voor kinderen) wordt hierbij gebruikt. Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met nieuwe rollen, wordt er stil gestaan bij kwaliteiten en doen kinderen positieve ervaringen op om het zelfvertrouwen te vergroten.

Power

Door middel van ervaringsgerichte activiteiten gaan jongeren aan de slag met spanning, samenwerking en grenzen. Hierin worden activiteiten aangeboden waardoor jongeren inzicht krijgen in hun eigen gedrag, tevens kunnen ze experimenteren met ander gedrag. Veelal doen, minder praten. Doelen van jongeren zouden gericht kunnen zijn op: zelfvertrouwen vergroten, grenzen verkennen en aangeven, in actie komen (depressieve klachten verminderen) en oplossingsvermogen onderzoeken en vergroten.

Direct hulp nodig?