Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. In CGT worden het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat CGT effectief is bij veel psychische problemen, zoals angsten, depressie, eetstoornissen, negatief zelfbeeld en meer.  

Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van jouw gedrag. Wat je doet (gedrag) bepaalt namelijk voor een groot deel hoe je je voelt. Als je geneigd bent om uit angst bepaalde situaties uit de weg te gaan, dan zal de spanning eerder verergeren dan verminderen. Cognitieve therapie gaat over jouw manier van denken en je emoties daarbij. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt eerder bang, boos of verdrietig.  

In CGT breng je met je therapeut het probleemgedrag in kaart en de omstandigheden waarin dit gedrag zich voordoet. Tevens onderzoek je met je therapeut of jouw manier van denken wel helemaal klopt. CGT behandelt dus je gedrag en je manier van denken. Belangrijke onderdelen van binnen de CGT zijn oefeningen en huiswerkopdrachten.  

Binnen deze behandeling kan gebruik gemaakt worden van diverse protocollen/trainingen, zoals Competitive Memory Training (COMET, gericht op verbeteren van zelfbeeld), Denken + Doen = Durven (voor kinderen en jongeren met een angststoornis), MoodUp! (voor jongeren met een depressie), Samen Sterk (exposuregroep voor jongeren met een sociale angststoornis), Eten zonder angst (voor kinderen en jongeren met een eetstoornis) en Bedwing je dwang (voor kinderen en jongeren met een dwangstoornis).  

Direct hulp nodig?